Travaux de l`Institut de Spéologie "Émile Racovitza"

Home > Revista >  Revista 1969

VOLUMUL 8

- 1969 -

Sărbătorirea centenarului savantului Emil Racoviţă la Societatea de zoologie a Franţei - 14 ianuarie 1969.

Cuvinte cheie:

Articol:

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Emil Racoviţă simbol al geniului ştiinţific românesc

RADU CODREANU
Cuvinte cheie:

Articol: În dezvoltarea ştiinţei româneşti, opera, lui Emil Racoviţă înseamnă împlinirea unui destin fără pereche, conturînd o masivă personalitate, care a deschis orizonturi noi în biologia mondială. Însufleţit de idealul său de generoasă universalitate şi-a dăruit apoi întreaga bogăţie a minţii pentru înălţarea ştiinţifică, şi culturală a patriei sale.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Robert de Joly

TRAIAN ORGHIDAN
Cuvinte cheie:

Articol: Anul 1968 a adus speologiei o pierdere dintre cele mai grele, prin dispariţia lui Robert de Jo1y, preşedintele de onoare al Federaţiei franceze de speologie şi fondatorul acestei federaţii.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Peşterile din defileul Dunării

ŞTEFAN NEGREA, ALEXANDRINA NEGREA
Cuvinte cheie:

Articol: Autorii prezintă rezultatul cercetărilor efectuate între 1956-1967 asupra peşterilor din defileul Dunării care vor fi afectate direct sau indirect de apele viitorului lac de acumulare de la Porţile de Fier. Pentru fiecare peşteră se dau : planul topografic, sinonimii, localizare, dimensiuni, descriere, umplutură, speogeneză, climatologie, resurse trofice, asociaţii faunistice (fauna determinată, observaţii ecologice asupra populaţiilor) şi resturi scheletice. Lucrarea se încheie cu unele consideraţii generale privind peşterile cercetate şi fauna terestră a acestora.

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Migraţia gheţii în peştera "Gheţarul de la Scărişoara"

IOSIF VIEHMANN, VASILE CRĂCIUN
Cuvinte cheie:

Articol: Autorii au marcat lunar, timp de 4 ani (1964-1967), poziţia cea mai avansată a gheţii în teritoriile „Rezervaţiei Mari" a peşterii Gheţarul de la Scărişoara. După studiul rezultatelor obţinute au fost puse în evidenţă cîteva mecanisme privind influenţa climei de la suprafaţă asupra microclimei subterane.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Date noi obţinute in studiul faunei litoclazice

MARGARETA DUMITRESCU, TRAIAN ORGHIDAN
Cuvinte cheie:

Articol: Autorii prezintă noi liste de faună litoclazică, întocmite în urma cercetărilor continuate în ţară - între anii 1963 - 1966 - la care se adaugă şi determinările materialului obţinut din citeva regiuni din Europa : Franţa, Iugoslavia şi Bulgaria. Se dau cîteva date asupra răspîndirii şi ecologiei unor specii considerate rare şi care au fost găsite în litoclaze, constituind populaţii deosebit de dense. De asemenea se expun observaţiile preliminare asupra legăturii dintre fauna litoclazică, endogee şi cavernicolă.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Oligochete limicole din zona viitorului lac de baraj de la Porţile de Fier (ape interstiţiale hiporeice). Nota II

FRANCISC BOTEA
Cuvinte cheie:

Articol: Fauna de oligochete limicole din regiunea hidrografică a viitorului lac de baraj de la Porţile de Fier nu a fost cercetată decit în sectorul românesc al Dunării (V. Popescu - Marinescu, 1966). În nota de faţă ne referim la cercetările efectuate in prundişurile unor afluenţi ai Dunării, cu ajutorul sondajelor (metoda KaramanChappuis). Cunoscind importanţa zoogeografică şi ecologică a oligochetelor limicole, ca grup de viermi ce cuprinde specii polivalente şi euritope, vom expune in studiul prezent şi unele particularităţi sistematice ale unor specii de lumbricide hiporeofiJe, colectate cu prilejul sondajelor hiporeice.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Notă critică asupra unor ciclopide (Crustacea, Copepoda) din apele subterane ale României

CORNELIU PLEŞA
Cuvinte cheie:

Articol: Lucrarea cuprinde revizia taxonomică preliminară a trei specii de ciclopide, destul de larg răspindite in apele subterane europene: Eucyclops subterraneus (E. Graeter), Megacyclops (Megacyclops) capillatus (G. O. Sars) şi Megacyclops (Diacyclops) languidoides (Lilljeborg) s. lato. De asemenea, autorul propune readucerea genurilor Megacyclops şi Diacyclops la rangul de subgenuri, în cadrul genului unic Megacyclops, şi desfiinţarea genului Acanthocyclops.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Asupra unor specii ale genului Erigone (Micriphanlidae) din România

MARIA GEORGESCU
Cuvinte cheie:

Articol: În nota de faţă sint prezentate 4 specii ale genului Erigone: E. vagans Sav. et Aud., E. dentipalpis (Wider), E. longipalpis (Sundev.) precum şi o specie nouă pentru ştiinţă E. dumitrescui n. sp. Se dau cîteva date de ecologie, răsptndirea lor, precum şi descrierea speciei noi.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţii la cunoaşterea răspîndirii geografice şi a ecologiei opilionidelor cavernicole, endogee şi epigee, din România

ŞTEFANIA AVRAM, DAN DUMITRESCU
Cuvinte cheie:

Articol: În prezenta lucrare autorii dau repartiţia geografică a 38 de specii de opilionide recoltate din peşteri şi habitate exterioare, din lungul Carpaţilor şi din Dobrogea, precum şi unele observaţii asupra sistematicii şi ecologiei speciilor studiate.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţie la studiul geofilomorfelor (Chilopodu) endogee din România

CORNELIA DĂRĂBANŢU, ZACHIU MATIC, ŞTEFAN NEGREA
Cuvinte cheie:

Articol: Lucrarea conţine date originale privind răspîndirea geografică şi ecologia a 18 specii de geofilomorfe colectate din 115 staţiuni endogee din România, în intervalul 1954- 1967.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Date asupra răspîndirii colembolelor în peşterile României

MAGDALENA GRUIA
Cuvinte cheie:

Articol: În nota de faţă este prezentată repartiţia geografică a 81 de specii de colembole în peşterile României. Se indică de asemenea un scurt istoric al cercetărilor anterioare asupra acestui grup.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţii la cunoaşterea ibexului fosil din România

COSTIN RĂDULESCU
Cuvinte cheie:

Articol: Descriindu-se restturile fosile de ibex din colecţia Institutului de speologie, se apreciază, pe baza indicilor cranieni şi a anumitor particularităţi scheletice, că forma din pleistocenul superior al României reprezintă o subspecie pentru care se adoptă denumirea Capra ibex carpathorum Koch, 1891. Se precizează repartiţia cronologică şi geografică a formei studiate.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţii la cunoaşterea faunelor pleistocene medii de la Betfia (România)

ELENA TERZEA, TIBERIU JURCSĂK
Cuvinte cheie:

Articol: În lucrare se prezintă asociaţiile faunistice descoperite în 3 staţiuni bihariene de la Betfia (jud. Bihor) şi se precizează poziţia lor în limitele pleistocenului mediu european. Pe baza materialului fosil provenit de la Betfia-X se stabileşte o nouă fază faunistică - faza Şomleu - reprezentînd etapa de început a bihariumului, caracterizată prin apariţia sporadică a primelor elemente bihariene şi absenţa arvicolidelor moderne din grupul Pitymys, Microtus şi Arvicola.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Faunele de mamifere cuaternare din Bazinele Ciuc şi Borsec (jud. Harghita). Notă preliminară

PETRE SAMSON, COSTIN RĂDULESCU
Cuvinte cheie:

Articol: Se discută, pe scurt, faunele de mamifere şi stratigrafia depozitelor cuaternare din Bazinele Ciuc şi Borsec. Se semnalează, pentru prima dată în ţara noastră, asociaţii de micromamifere caracteristice pentru interglaciarul Mindel-Riss (faza Sîndominic 1) şi începutul glaciaţiei rissiene (faza Sîndominic 2).

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Asupra prezenţei elanului (Alces alces L.) în pleistocenul superior al Transilvaniei

COSTIN RĂDULESCU, WILHELM HERMANN
Cuvinte cheie:

Articol: Autorii descriu diferite resturi scheletice de elan (Alces alces (L.)), descoperite în terasa inferioară a Tirnavei Mari. Se dau date morfologice şi dimensionale, încercîndu-se, mai ales pe baza caracterelor craniene, să se precizeze fizionomia speciei care a populat Transilvania în timpul glaciaţiei würmiene.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Utilizarea tahimetrului autoreductor „B.R.T.-006" în cartarea peşterilor

GHEORGHE RACOVIŢĂ, TEODOR RUSU
Cuvinte cheie:

Articol: Lucrarea prezintă particularităţile utilizării în topografia subterană a unui aparat modern şi descrie o nouă metodă de reprezentare grafică, specifică pentru profilele care pot fi obţinute cu ajutorul lui.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Recenzii

CONSTANTIN MOTAȘ
Cuvinte cheie:

Articol:

Descarca download SVGCiteste online read SVG