Travaux de l`Institut de Spéologie "Émile Racovitza"

Home > Revista >  Revista 1968

VOLUMUL 7

- 1968 -

100 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă

TRAIAN ORGHIDAN
Cuvinte cheie:

Articol: La 15 noiembrie 1968, se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă, cel mai mare biolog al poporului nostru, una din figurile proeminente ale biologiei secolului al XX-lea.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Cercetări de morfologie şi hidrografie carstică în bazinul superior al Văii Roşia (Munţii Pădurea Craiului)

TEODOR RUSU
Cuvinte cheie:

Articol: Autorul prezintă rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate pînă acum într-o regiune carstică mai puţin cunoscută din punct de vedere geografic şi speologic. După schiţarea evoluţiei reţelei hidrografice, în cadrul căreia se subliniază rolul deosebit al captărilor carstice, şi după istoricul situaţiei actuale, se descriu sumar 39 de fenomene carstice (peşteri, avene, ponoare şi izbucuri) din această regiune.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Cercetări speologice în bazinul Cernei. Nota III

DAN DANCĂU, DAN L. DANIELOPOL, ILINCA JUVARA, EUGEN ŞERBAN
Cuvinte cheie:

Articol: Autorii prezintă descrierea a 14 peşteri descoperile în carstul din bazinul Cernei (sectorul Ineleţ) în perioada 1965 - 1966.

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Chilopodele din colecţia "Biospeologica" (Seriile VII-VIII)

ZACHIU MATIC
Cuvinte cheie:

Articol: În lucrare se prezintă toate chilopodele din colecţia "Biospeologica", seriile VII- VIII, singurele existente Ia Filiala Cluj a Institutului de speologie "Emil Racoviţă". Se descrie ca nouă pentru ştiinţă specia Lithobius motasi dintr-o peşteră din Spania. Pe baza acestui material sînt discutate unele probleme de taxonomie legate de valoarea unor forme sau subspecii.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţie la studiul asociaţiei parietale a peşterilor din Banat

ŞTEFAN NEGREA, ALEXANDRINA NEGREA
Cuvinte cheie:

Articol: Autorii expun rezultatul cercetărilor efectuate timp de şapte ani (1960-1966) în peşterile din Banat privind asociaţia parietală. În prima parte se prezintă cele 115 peşteri cercetate, grupate pe provincii şi pe zone biospeologice cu asociaţia parietală prezentă la datele cercetării, condiţiile de microclimat şi scurte caracterizări faunistico-ecologice. Această parte este însoţită de o hartă cu amplasarea peşterilor şi a zonelor şi de un tabel sinoptic, conţinînd principalele date care caracterizează peşterile studiate. În partea a doua se prezintă grupele faunistice care intră în compoziţia asociaţiei parietale, în ordine sistematică. În partea a treia se analizează compoziţia asociaţiei parietale a peşterilor cercetate din punct de vedere ecologic, zoogeografie şi faunistic şi se fac consideraţii generale asupra factorilor determinanţi ai acestei asociaţii.

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţii la cunoaşterea originii şi istoriei răspindirii diplopodelor cavernicole din România

IONEL TABACARU
Cuvinte cheie:

Articol: În fauna peşterilor din ţara noastră, cliplopodele se remarcă prin numeroase elemente endemice, troglobionte. Astfel sînt genurile endemice Trichopolydesmus, Antroleucosoma, Dacosoma, precum şi specii endemice aparţinînd genurilor Trachysphaera, Polydesmus, Bulgarosoma, Typhloiul1zs şi Apfelbeckiella. Studiul sistematic şi zoogeografie al acestor diplopode, avînd în vedere şi datele paleogeografice cunoscute, ne permite să afirmăm că ele aparţin unor linii mediteraneene cu centrul de răspindire în regiunea iliro - dinarică sau în estul Peninsulei Balcanice. Aceste linii au migrat în ţara noastră succesiv in decursul terţiarului, atingînd limite nordice de răspîndire diferite, şi au evoluat separat pe teritorii izolate prin existenţa unor bariere paleogeografice.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţie la cunoaşterea speciilor genului Platybunus din România (Opiliones, Phalangiidae) : Platybunus juvarae n.sp., P. decui n. sp., P. jeporum n. sp.

ȘTEFANIA AVRAM
Cuvinte cheie:

Articol: În lucrarea de faţă, autoarea prezintă cheia de determinare pentru speciile genului Platybunus din România, 3 specii noi pentru ştiinţă ale genului Platybunus : P. juvarae n. sp., P. decui n. sp. şi P. jeporum n. sp. şi lista staţiunilor de unde provin exemplarele speciilor de Platybunus existente în colecţia Institutului de speologie, însoţită de cîteva consideraţii chorologice.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţii la studiul ixodidelor din peşterile României

MARIA GEORGESCU
Cuvinte cheie:

Articol: În nota de faţă sînt prezentate cinci specii din familia Ixodidae din peşterile judeţelor: Tulcea, Constanţa, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Gorj şi Caraş-Severin. Se completează descrierea speciei I. simplex simplex Neumanu, nouă pentru fauna României.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Cercetări asupra faunei interstiţiale din bazinul Crişului Repede

FRANCISC BOTEA, CORNELIU PLEŞA
Cuvinte cheie:

Articol: Exceptînd valea Mişidului (afluent stîng al Grişului Repede), în care s-au studiat condiţiile ecologice şi fauna colectată în perioada 1961-1963, nota de faţă prezintă analiza calitativă a faunei colectate în biotopul hiporeic cu ocazia sondajelor efectuate în diverse zone ale Crişului Repede şi ale afluenţilor săi între anii 1961 şi 1965.

Material suplimentar: Descarca download SVG    Citeste online read SVG

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Cercetări asupra faunei de Naididae (Oligochaeta) din diferite ape interstiţiale hiporcice din România

FRANCISC BOTEA
Cuvinte cheie:

Articol: În cadrul cercetărilor întreprinse începînd din 1958 în interstiţialul mai multor bazine hidrografice din România, autorul semnalează speciile de naidide (Oligochaeta) hiporeofile descoperite în sondajele efcrtuate în aluviunile unor ape curgătoare din ţara noastră.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Noi contribuţii la cunoaşterea faunei de mamifere fosile din bazinul Baraolt (Depresiunea Braşov)

COSTIN RĂDULESCU, ALEXANDRU KOVACS
Cuvinte cheie:

Articol: Se dau date referitoare la faunele de mamifere de vîrstă pleistocenă inferioară şi medie din Bazinul Baraolt. Materialul fosil studiat se raportează la 13 specii, dintre care Parabos sp., Hipparion cf. malustenense şi Dicerorhinus sp. · II sînt citate pentru prima dată la Iarăş - Cariera Nouă, villafranchian inferior - faza II. Crocuta spelaea de la Feldioara - carieră şi resturile de Equidae şi Bouidae de la Araci - Fîntîna Fagului aparţin unui nou nivel faunistic, care se înscrie probabil într-o fază finală a pleistocenului mediu.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Contribuţii la cunoaşterea perisodactilelor fosile din terasa inferioară a Tîrnavei Mari de la Brăteiu

PETRE SAMSON, WILHELM HERMANN
Cuvinte cheie:

Articol: Se descriu resturi fosile de Coelodonla antiquitalis şi Equus germanicus provenind din depozitele würmiene ale terasei inferioare a Tirnavei Mari de la Brăteiu. Se aduc precizări în privinţa scheletului postcranian, puţin cunoscut, al rinocerului lînos.

Descarca download SVGCiteste online read SVG

Observaţii asupra speciilor de Lagurus descoperite în pleistocenul României

ELENA TERZEA
Cuvinte cheie:

Articol: Autoarea studiază morfologia dentară a speciilor de Lagurus descoperite în depozitele pleistocene medii şi superioare din România şi schiţează dezvoltarea istorică a acestui grup.

Descarca download SVGCiteste online read SVG