Travaux de l`Institut de Spéologie "Émile Racovitza"

Home > Revista >  Revista 2004-2005 > Articol

VOLUMUL 43-44

- 2004-2005 -

Contribution to the knowledge of the distribution of Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 species (Chiroptera: Rhinolophidae) in Romania

VASILE DECU, VICTOR GHEORGHIU, DUMITRU MURARIU
Cuvinte cheie: Chiroptera, bats, Rhinolophus mehelyi, Romania, distribution, Gura Ponicovei Cave
Descarca download SVG Imprima imprima svg